Община Дупница стартира процедурата по избор на изпълнител за рекултивацията на закритото сметище над жк „Бистрица“

Община Дупница стартира процедурата по избор на изпълнител за рекултивацията на закритото сметище над жк „Бистрица“. Обявена е вече пазарната консултация, което означава, че фирми могат да подават индикативни оферти за финансовата стойност, след което на база тях се определя и прогнозната стойност.

На 25 септември експертен екип одобри границите на рекултивацията, като в междуведомствената комисия участваха представители на Община Дупница, РДНСК – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ОДЗ-Кюстендил, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”.
Сметонасипването е започнало преди 60 години и е изградено върху терен с денивелация около 75 метра в границите му, а откосите са много стръмни с височина достигаща 60 метра.  С отпадъци са замърсени 79758 кв.м терени, а приблизителният отпадък е внушителните 465 000 m3. След всички дейности, районът ще бъде затревен и засадени 17 322 дървесно-храстова растителност, а районът превърнат в гора.

Единственият начин за спиране на самозапалванията на старото сметище и обгазяването на града и близките села е именно рекултивацията. Крайният срок за извършване на същинските дейности по рекултивация на закритото депо в местността “Злево” е 2020 година.

Pin It

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *